Βλάχικα και αλφάβητο.

Αυτό που δεν λαμβάνουν υπ'όψη τους οι υποστηρικτές του λατινικού αλφαβήτου είναι ότι με το ελληνικό αλφάβητο τα βλάχικα είναι πιό προσιτά στους Έλληνες (ειδικά σ'αυτούς που είναι μεγαλύτερης ηλικίας) και η εκμάθησή τους γίνεται ευκολότερη.Επίσης είναι μύθος ότι τα ελληνικά δεν μπορούν να απόδοσουν εύκολα τους ήχους της βλαχικής.Η μονή δυσκολία που παρουσιάζεται είναι στους δίφθογγους.Ο Ντίνας θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το ελληνικό αλφάβητο με την προσθήκη δύο λατινικών γραμμάτων των b και d,που είναι δύσκολο να αποδοθούν στα ελληνικά αφού στα βλάχικα αλλιώς προφέρονται τα nt,mp και αλλιώς τα d,b.Τα ημίφωνα μπορούν να αποδοθούν με τα χρήση των ελληνικών φωνηέντων και την προσθήκη ''κατσιούλας'' κατά το πρότυπο των ρουμανικών. Το ότι τα βλάχικα είναι νεολατινική γλώσσα δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιθεί το λατινικό αλφάβητο.Ανάλογο παράδειγμα είναι τα πολώνικα και τα τσέχικα που είναι σλαβικές γλώσσες και χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο αντί του κυριλλικού. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βλάχοι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και οι ξένοι δεν γνωρίζουν το ελληνικό αλφάβητο.Αυτό που πρεπεί να αποφάσιστεί είναι σε ποιούς απευθυνόμαστε.Αν απευθυνόμαστε περισσότερο στους Έλληνες για να διασωθεί και να διαδοθεί η γλώσσα φυσικά και πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό αλφάβητο. Όσον αφορά την απλή καταγράφη της γλώσσας δεν έχει και τόση σημασία το αλφάβητο που θα χρησιμοποιήθει.Ας είναι και το κινέζικο. Η χρήση ενός αλφαβήτου,είτε κάποιος το θέλει είτε όχι,έχει πολιτικές προεκτάσεις αλλά όπως και να έχει το θέμα ο βασικότερος λόγος που θα χρησιμοποιηθεί το ένα ή το άλλο αλφάβητο πρέπει να είναι η προσιτότητα και η ευκολία εκμάθησης.
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive